FWD Bộ đôi tài sản 2.0

FWD Bộ đôi tài sản 2.0 - Giải pháp bảo hiểm kết hợp đầu tư, giúp bạn an tâm tìm kiếm tự do tinh thần và tiến gần hơn tới tự do tài chính.
 FWD Bộ đôi tài sản 2.0
Tự do tài chính không chỉ là hành trình gây dựng và tích lũy tài sản, mà còn là hành trình thay đổi nhận thức về sự hạnh phúc. Biết cảm thấy đủ và cho phép mình dành thời gian chất lượng cho bản thân và những người xung quanh. Hãy để mỗi bước đi lúc này trở thành một lần bạn vun đắp tự do, tự do trong chính khoảnh khắc hiện tại, và hướng đến sự tự do lớn hơn trong tương lai.

Tham gia FWD Bộ đôi tài sản 2.0 - sở hữu một kế hoạch bảo vệ chắc chắn để cảm thấy an tâm tìm kiếm sự tự do trong tinh thần, đồng thời có một kế hoạch đầu tư vững vàng để từng bước tiến gần hơn với mục tiêu tự do tài chính trong tương lai.

Đặc điểm nổi bật
Đặc điểm nổi bật sản phẩm
Quyền lợi sản phẩm
Tóm tắt quyền lợi sản phẩm
I. Quyền lợi bảo vệ
Trường hợp Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn hoặc Tử vong
FWD Bộ đôi tài sản 2.0 mang đến nguồn hỗ trợ tài chính giúp gia đình bạn duy trì chất lượng cuộc sống trong tình huống khó khăn.
Mức chi trả:
Quyền lợi bảo vệ Trường hợp Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn hoặc Tử vong
Trường hợp Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn hoặc Tử vong do Tai nạn
Đặc biệt nhân đôi bảo vệ trong trường hợp Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn hoặc Tử vong do Tai nạn với mức chi trả:
Trường hợp Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn hoặc Tử vong do Tai nạn
Tăng Số tiền bảo hiểm tự động mà không cần thẩm định sức khỏe
FWD hiểu nhu cầu bảo vệ của bạn sẽ ngày càng tăng khi bạn nhiều tuổi hơn. Và dù sức khỏe bạn có thay đổi nhưng FWD Bộ đôi tài sản 2.0 vẫn đảm bảo tăng Số tiền bảo hiểm của bạn mỗi 3 năm mà không tăng phí và không yêu cầu thẩm định sức khỏe:
Tăng Số tiền bảo hiểm tự động mà không cần thẩm định sức khỏe
Số tiền bảo hiểm tăng thêm bằng 15% Số tiền bảo hiểm của Năm hợp đồng thứ 1. Sau khi Số tiền bảo hiểm mới có hiệu lực, Phí bảo hiểm rủi ro và các quyền lợi của sản phẩm chính sẽ thay đổi tương ứng theo Số tiền bảo hiểm mới.

II. Quyền lợi đầu tư
Hưởng kết quả đầu tư từ Quỹ liên kết đơn vị
1. Đầu tư dễ dàng và tiện lợi với Quỹ liên kết đơn vị
Các ưu điểm của đầu tư thông qua quỹ đầu tư chuyên nghiệp:
Đầu tư dễ dàng và tiện lợi với Quỹ liên kết đơn vị
2. Đa dạng lựa chọn với 6 Quỹ đầu tư và 2 Công ty Quản lý quỹ
Khách hàng có thể chọn một hoặc kết hợp nhiều quỹ trong 6 Quỹ đầu tư tới từ 2 Công ty quản lý quỹ phù hợp với kỳ vọng lợi nhuận và khả năng chấp nhận rủi ro khác nhau.
Đa dạng lựa chọn với 6 Quỹ đầu tư và 2 Công ty Quản lý quỹ
3. Danh mục quỹ cổ phiếu chuyên biệt tiên phong thị trường, tối ưu tiềm năng tăng trưởng trong trung và dài hạn.
Danh mục quỹ cổ phiếu chuyên biệt tiên phong thị trường, tối ưu tiềm năng tăng trưởng trong trung và dài hạn
4. Danh mục trái phiếu, tiền gửi, chứng chỉ tiền gửi
Quỹ Cân bằng, Quỹ Ổn định, Quỹ Tích lũy được thiết lập với chính sách đầu tư vào danh mục đầu tư ổn định và bảo toàn vốn.
Danh mục trái phiếu, tiền gửi, chứng chỉ tiền gửi
5. Linh hoạt điều chỉnh kế hoạch đầu tư bất kỳ lúc nào hoàn toàn trực tuyến
Một kế hoạch đầu tư tốt cần phải linh hoạt với những thay đổi của thị trường, với FWD Bộ đôi tài sản 2.0, bạn toàn quyền điều chỉnh kế hoạch đầu tư của mình:
Linh hoạt điều chỉnh kế hoạch đầu tư bất kỳ lúc nào hoàn toàn trực tuyến
Thưởng duy trì hợp đồng
Mỗi 3 năm từ Năm hợp đồng thứ 3 cho đến Năm hợp đồng thứ 18, bạn sẽ nhận được:
Thưởng duy trì hợp đồng
Thưởng bảo vệ đặc biệt
Vào Năm hợp đồng thứ 10, thứ 15 và thứ 20, bạn sẽ nhận được khoản thưởng hoàn 100% Phí bảo hiểm rủi ro, giúp bạn gia tăng Giá trị quỹ hợp đồng và là lời khẳng định ý nghĩa bảo vệ đặc biệt của sản phẩm.
Thưởng bảo vệ đặc biệt
Giai đoạn xét thưởng: Lần đầu xét thưởng từ Năm hợp đồng thứ 1 đến Năm hợp đồng thứ 10, sau đó là mỗi 5 năm từ Năm hợp đồng thứ 10 đến Năm hợp đồng thứ 20.
Thời điểm trả thưởng: trả vào Ngày định giá ngay sau ngày kết thúc của các Năm hợp đồng thứ 10, thứ 15 và thứ 20.

Quyền lợi khi kết thúc thời hạn hợp đồng
Tại Ngày kết thúc thời hạn hợp đồng, FWD sẽ chi trả toàn bộ Giá trị quỹ hợp đồng được xác định theo:
Số lượng Đơn vị quỹ tại Ngày kết thúc thời hạn hợp đồng; và
Giá đơn vị quỹ tại Ngày định giá ngay sau Ngày kết thúc thời hạn hợp đồng.

III. Quyền lợi cộng thêm
Đảm bảo duy trì hiệu lực hợp đồng
Trong 3 Năm hợp đồng đầu tiên, nếu Phí bảo hiểm cơ bản được đóng đủ và đúng hạn và chưa từng rút tiền từ Tài khoản bảo hiểm, hợp đồng bạn vẫn được đảm bảo duy trì hiệu lực kể cả trong trường hợp Tài khoản bảo hiểm không đủ để chi trả Phí bảo hiểm rủi ro và Phí quản lý hợp đồng hàng tháng.

IV. Linh hoạt lựa chọn theo nhu cầu của Khách hàng
Gia tăng bảo vệ
Vì nhu cầu bảo vệ của mỗi khách hàng không giống nhau, FWD đã thiết kế một danh mục sản phẩm bổ trợ đa dạng để bạn linh hoạt lựa chọn theo nhu cầu.
Chỉ cần trả thêm một khoản Phí bảo hiểm hợp lý, bạn có thể gia tăng quyền lợi bảo vệ cho bản thân và gia đình mình.
Danh mục sản phẩm bổ trợ đa dạng
Lựa chọn Số tiền bảo hiểm theo nhu cầu
Với cùng một mức phí, khách hàng có thể linh hoạt lựa chọn Số tiền bảo hiểm phù hợp với nhu cầu bảo vệ và khả năng tài chính tại thời điểm tham gia, tùy chọn theo nhu cầu ưu tiên bảo vệ, tập trung đầu tư, hay cân bằng cả hai.
Lựa chọn Số tiền bảo hiểm theo nhu cầu
V. Minh họa quyền lợi
Anh Nguyên, 35 tuổi, trưởng phòng kinh doanh
Minh họa quyền lợi
Với mục tiêu tạo lợi nhuận ổn định và tăng trưởng vốn trong trung và dài hạn, anh phân bổ: 50% Phí bảo hiểm vào Quỹ Cân bằng, 50% Phí bảo hiểm vào Quỹ Năng động.
Với mục tiêu đa dạng danh mục đầu tư hiện có và tối đa hóa lợi nhuận về dài hạn, anh phân bổ: 100% Khoản đầu tư thêm vào Quỹ Năng động.
anh Nguyên 
VI. Thông tin về Quỹ liên kết đơn vị
Các Quỹ liên kết đơn vị của FWD
Quỹ liên kết đơn vị được FWD thành lập với chính sách đầu tư từ thận trọng cho đến mạo hiểm. Chi tiết mục tiêu và chính sách đầu tư của từng quỹ như sau:
Các Quỹ liên kết đơn vị của FWD-1
Các Quỹ liên kết đơn vị của FWD-2
Các Quỹ liên kết đơn vị của FWD-3
Việc đầu tư của từng Quỹ liên kết đơn vị sẽ được FWD lựa chọn và quyết định để phù hợp với mục tiêu của từng Quỹ. Bạn có quyền lựa chọn và kết hợp giữa các Quỹ để phù hợp với mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình.

VII. Thông tin cần biết
Ai có thể tham gia
Độ tuổi có thể tham gia
Chuyên mục:

NHẬN XÉT&BÌNH LUẬN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét