FWD CARE Bảo hiểm sức khỏe 2.0

Cuộc sống luôn tràn ngập những điều thú vị đang chờ bạn khám phá. Để sống trọn những niềm vui bất tận phía trước, không hành trang nào quan trọng hơn sức khỏe của chính mình.
FWD CARE Bảo hiểm sức khỏe là giải pháp hỗ trợ chi phí y tế giúp việc chăm sóc sức khỏe đơn giản và chủ động hơn. Giờ đây, bạn có thể an tâm tận hưởng hành trình khám phá cuộc sống đầy sắc màu.
Thông tin bạn cần biết:
  • Tuổi tham gia: 30 ngày tuổi - 70 tuổi
  • Tuổi tối đa kết thúc thời hạn của sản phẩm bổ trợ: 75 tuổi
Nét chính của sản phẩm FWD CARE Bảo hiểm sức khỏe:
- An tâm trọn vẹn với giải pháp đơn giản, dễ hiểu
Fwd Care Bảo hiểm sức khỏe loại bỏ những giới hạn rắc rối trong từng hạng mục chi trả, giúp giải pháp bảo hiểm trở nên đơn giản, dễ hiểu hơn bao giờ hết.
- Linh hoạt lựa chọn dịch vụ điều trị tối ưu
Trải nghiệm chăm sóc sức khỏe trở nên dễ dàng hơn khi bạn được chủ động lựa chọn dịch vụ phù hợp với chính mình.
- Bảo vệ tối đa với danh mục loại trừ tối thiểu
Với danh mục loại trừ tối thiểu, FWD CARE Bảo hiểm sức khỏe mang đến sự bảo vệ trọn vẹn nhất.
Phạm vi bảo vệ:
Tóm tắt quyền lợi
Quyền lợi sản phẩm FWD CARE Bảo hiểm sức khỏe
FWD CARE Bảo hiểm sức khỏe hỗ trợ chi trả chi phí y tế khi bạn cần.
Quyền lợi theo kế hoạch bảo hiểm
Lưu ý:
  • Đồng chi trả mỗi lần khám nghĩa là cho mỗi lần khám, Quý khách sẽ chi trả 20% chi phí y tế thực tế và FWD chi trả 80% chi phí y tế thực tế nhưng không vượt quá Quyền lợi tối đa mỗi lần khám theo Kế hoạch bảo hiểm Quý khách đã lựa chọn. Quyền lợi tối đa mỗi năm của Điều trị ngoại trú bao gồm khám ngoại trú và quyền lợi nha khoa. Đồng chi trả mỗi lần khám không áp dụng cho Kế hoạch Care1000
  • Sản phẩm sẽ được tự động tái tục hàng năm cho đến hết năm hợp đồng khi NĐBH đạt 75 tuổi với điều kiện Phí bảo hiểm tái tục của sản phẩm được đóng đủ khi đến hạn và Hợp đồng bảo hiểm còn hiệu lực. Phí bảo hiểm được tính theo tuổi của NĐBH tới thời điểm tham gia và tại các Ngày tái tục hàng năm. Phí bảo hiểm có thể thay đổi để bù đắp sự gia tăng của chi phí y tế trong tương lai.
    Danh mục loại trừ
    Công ty có thể chuyển giao thông tin cá nhân của khách hàng cho bên thứ ba để thực hiện giải quyết quyền lợi bảo hiểm.
Một số câu hỏi thường gặp:
1) Quy định về tái tục của sản phẩm như thế nào? Trường hợp khách hàng sử dụng phạm vi bảo hiểm tối đa của năm hiện tại, năm sau khách hàng có được tiếp tục tham gia sản phẩm hay không?--->Sản phẩm sẽ được tự động tái tục hàng năm. Trường hợp từ chối tái tục từ Công ty hoặc Bên mua bảo hiểm yêu cầu không tiếp tục tham gia, Công ty hoặc Bên mua bảo hiểm cần thông báo trước 30 ngày bằng văn bản cho bên kia.
Nếu khách hàng tham gia
FWD CARE Bảo hiểm sức khỏe và sử dụng tối đa phạm vi bảo hiểm của năm hiện tại do mắc bệnh nặng (ví dụ Ung thư…), khách hàng sẽ vẫn được tiếp tục tham gia sản phẩm cho năm hợp đồng tiếp theo nếu không có dấu hiệu trục lợi bảo hiểm.
2) Phí bảo hiểm của khách hàng thay đổi theo tuổi thực tế tại thời điểm tái tục là thế nào?
--->FWD CARE Bảo hiểm sức khỏe
là sản phẩm về chăm sóc sức khỏe liên quan đến chi phí y tế thực tế, vì vậy Phí bảo hiểm sẽ thay đổi theo tuổi thực tế của khách hàng tại thời điểm tái tục.
Theo quy trình hiện tại của Công ty, vào trước ngày kỷ niệm năm hợp đồng 30 ngày, Công ty sẽ gửi thư thông báo đóng phí của toàn bộ hợp đồng đến khách hàng để thông báo về mức phí đến hạn khách hàng cần đóng cho toàn bộ hợp đồng. Với sản phẩm
FWD CARE Bảo hiểm sức khỏe, mức phí hiển thị trên thư thông báo sẽ được tính theo tuổi thực tế của khách hàng tại thời điểm tái tục.

7kmot ngày30 ngày tuổi–70 tuổi .Gắn kèm SPC, đóng hàng năm
Chuyên mục:

NHẬN XÉT&BÌNH LUẬN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét