FWD CARE Bảo hiểm miễn đóng phí

Gói bổ trợ bảo hiểm miễn đóng phí có 2 dạng: FWD CARE Bảo hiểm miễn đóng phí nâng cao, FWD CARE Bảo hiểm miễn đóng phí bệnh hiểm nghèo.

FWD CARE Bảo hiểm miễn đóng phí nâng cao
FWD CARE Bảo hiểm miễn đóng phí nâng cao - giải pháp hỗ trợ đóng phí duy trì hợp đồng bảo hiểm, giúp bạn an tâm khi biết rằng không điều gì có thể ngăn bạn hoàn thành những dự định lớn trong đời. Hãy để FWD giúp bạn đảm bảo những kế hoạch ấy luôn được hoàn thành, kể cả khi điều chẳng may xảy đến.
Tóm tắt quyền lợi sản phẩm FWD CARE Bảo hiểm miễn đóng phí nâng cao
Thông tin cần biết:
 • Tuổi tham gia: 18 – 65 tuổi
 • Tuổi tối đa kết thúc thời hạn của sản phẩm bổ trợ: 70 tuổi
 • Đối tượng tham gia: BMBH và Người hôn phối của BMBH
 • Thời hạn bảo hiểm: Tối thiểu 5 năm và tối đa tới khi Người được bảo hiểm đạt 70 tuổi (không vượt quá THHĐ của sản phẩm chính).
 • Thời hạn đóng phí: Bằng thời hạn bảo hiểm.
 • Không quy định thời gian sống (thời gian NĐBH còn sống kể từ ngày được chẩn đoán mắc bệnh hiểm nghèo)
Danh sách 45 bệnh hiểm nghèo
Nét chính của sản phẩm FWD CARE Bảo hiểm miễn đóng phí nâng cao:
FWD thay Khách hàng đóng toàn bộ phí bảo hiểm trong tương lai (bao gồm cả sản phẩm chính và sản phẩm bổ trợ đính kèm) khi Người được bảo hiểm mắc 1 trong 45 Bệnh hiểm nghèo hoặc Tử vong.

FWD CARE Bảo hiểm miễn đóng phí bệnh hiểm nghèo 2.0
FWD CARE Bảo hiểm miễn đóng phí bệnh hiểm nghèo 2.0 - giải pháp hỗ trợ đóng phí duy trì hợp đồng bảo hiểm, giúp bạn an tâm trước rủi ro sức khỏe. Khi những lo nghĩ về tài chính đã được san sẻ, bạn tự tin vượt qua mọi thử thách.
Thông tin cần biết:
 • Tuổi tham gia: 18 – 65 tuổi
 • Tuổi tối đa kết thúc thời hạn của sản phẩm bổ trợ: 70 tuổi
 • Đối tượng tham gia: BMBH và Người hôn phối của BMBH
 • Thời hạn bảo hiểm: Tối thiểu 5 năm và tối đa tới khi Người được bảo hiểm đạt 70 tuổi (không vượt quá THHĐ của sản phẩm chính).
 • Thời hạn đóng phí: Bằng thời hạn bảo hiểm.
 • Không quy định thời gian sống (thời gian NĐBH còn sống kể từ ngày được chẩn đoán mắc bệnh hiểm nghèo)
Tóm tắt quyền lợi sản phẩm
Danh sách 80 bệnh hiểm nghèo (1)
Danh sách 80 bệnh hiểm nghèo (2)
Điều Khoản loại trừ áp dụng cho Bảo hiểm FWD CARE Bảo hiểm miễn đóng phí nâng cao, FWD CARE Bảo hiểm miễn đóng phí bệnh hiểm nghèo:
Điều kiện loại trừ

2kmot ngày18 tuổi–65 tuổi .Gắn kèm SPC, đóng hàng năm
Chuyên mục:

NHẬN XÉT&BÌNH LUẬN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét